การประชุมสามัญประจําปี
นักลงทุนสัมพันธ์  /  การประชุมสามัญประจําปี
การประชุมสามัญประจําปี

การประชุมสามัญประจําปี

ดาวน์โหลด

   

2565

 

วีดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19/2565 คลิก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

Proxy Form C คลิก
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 19/2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิก
   

2564

 

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564)

คลิก

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

คลิก

วีดีโอบันทึกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

คลิก

ใบละทะเบียนเข้าร่วมการประชุม e-EGM

คลิก

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คลิก

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2564

คลิก

Proxy Form C

คลิก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2564

คลิก