พันธกิจและค่านิยมหลัก
องค์กร  /  พันธกิจและค่านิยมหลัก
พันธกิจและค่านิยมหลัก

พันธกิจ

เป็นผู้ผลิตเลนส์อิสระชั้นนำที่เติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่ามีการให้บริการที่เป็นเลิศอย่างสม่ำเสมอ คู่ค้าได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกิจร่วมกัน

และเป็นผู้จัดจำหน่ายเลนส์สำเร็จรูปในราคาที่คุ้มค่าสูงสุด อีกทั้งเป็นผู้ผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลอย่างครบวงจร ให้บริการตรงเวลาทุกครั้ง

ค่านิยมหลัก

"เห็นว่าอย่างไร ให้ทำตามนั้น" กล่าวคือ เมื่อคณะผู้บริหารหรือทีมงานประชุมกันแล้วมีมติอย่างไร ต้องทำตามมติที่ประชุม แม้ว่าส่วนตัวจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม 

"มีสำนึกรับผิดชอบร่วมกัน" กล่าวคือ เราร่วมกันเป็นเจ้าของปัญหาที่เกิดกับลูกค้าและร่วมกันแก้ไขให้ลุล่วง เรารักษาสัจจะตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า

"มุ่งมั่นทำงานให้เนี้ยบ เฉียบ เป๊ะ ตรงเวลา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ และทุกครั้งไป

"เปิดใจและปรับตัวเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง" กล่าวคือ กระบวนการทำงานของเราเรียบง่าย และทำงานด้วยทัศนคติว่า 'เราทำได้'

"วัดกันที่ผลงาน ประเมินอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ที่สำคัญต้องทำงานอย่างสนุกและมีความสุข"