องค์กรและธุรกิจ  /  โครงสร้างองค์กร  /  คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
สว่าง ประจักษ์ธรรม

สว่าง ประจักษ์ธรรม
ประธานกรรมการ


ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการบริหาร/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


สิงห์    ตังทัตสวัสดิ์

สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ


ไพรัช   เมฆอาภรณ์

ไพรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ


บรรจง    จิตต์แจ้ง

บรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


วิชา     จิวาลัย

วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน


เดวิด  แอนดรูว์  ครอส

เดวิด แอนดรูว์ ครอส
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ


พอล ไบรอัน ฟัสซี

พอล ไบรอัน ฟัสซี
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ


สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจ


พรพรรณ  โต๊ะตระกูล

พรพรรณ โต๊ะตระกูล
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร


อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร


วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร