ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ
องค์กร  /  ธุรกิจ  /  ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ
ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อบริษัทเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ ซึ่งมีกำลังการผลิตเลนส์ สายตาพลาสติกทั้งหมด ณ ปัจจุบัน มากกว่า 35 ล้านชิ้นต่อปี ด้วยวัสดุที่หลากหลายดังต่อไปนี้
     • พลาสติกธรรมดา Allyl Diglycol Carbonate (ค่าดัชนีหักเหแสง 1.50 และ 1.55)
     • พลาสติกบางพิเศษ Thiourethane (ค่าดัชนีหักเหแสง 1.60 และ 1.67)
     • พลาสติกกันแรงกระแทกสูง Trivex (ค่าดัชนีหักเหแสง 1.53)
     • พลาสติกกันแรงกระแทกสูงบางพิเศษ Tribrid (ค่าดัชนีหักเหแสง 1.60)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบไปด้วยเลนส์สำเร็จรูป และเลนส์กึ่งสำเร็จรูป ทั้งประเภทเลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lens) เลนส์สองชั้น (Bifocal Lens) เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ (Progressive Lens) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัท ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือร่วมวิจัยและพัฒนาร่วมกับคู่ค้า

นอกจากนี้ บริษัทจำหน่ายเลนส์พลาสติกเปลี่ยนสีทรานซิชั่นส์ ซึ่งเป็นการทำธุรกิจร่วมกันกับบริษัท ทรานซิชั่น ออพติคอล (“ทรานซิชั่นส์”) โดยบริษัทจะผลิตเลนส์สายตาพลาสติก และส่งไปผ่าน กระบวนการเคลือบเพื่อให้ได้เลนส์เปลี่ยนสีทรานซิชั่นส์ ณ โรงงานของทรานซิชั่น

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ คือ ผู้ค้าส่งเลนส์ตั้งแต่รายเล็ก จนถึงรายใหญ่ กลุ่มผู้ค้าปลีกแบบสมัยใหม่ที่มีกระบวนการจัดซื้อตรงถึงผู้ผลิต รวมถึงผู้ผลิตเลนส์รายอื่น ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความเฉพาะทาง

โรงงานผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ ตั้งอยู่ที่ 15/5 หมู่ที่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)