ข้อมูลหลักทรัพย์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลหลักทรัพย์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ข้อมูลหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์
TOG

ตลาดหลักทรัพย์
SET

ทุนจดทะเบียน
475,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
474,318,000.00 บาท

การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%)
21.85%

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าว
49.00% (ณ วันที่ 27/09/2559)

หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0899010001 | ต่างด้าว TH0899010019 | NVDR TH0899010R13หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com