ข้อมูลนักวิเคราะห์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลนักวิเคราะห์
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ข้อมูลนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด

   

Mayuree Chowvikran Tel. : 02 680 2577

บทวิเคราะห์: 15 กุมภาพันธ์ 2561 

Tus Sa-Nguankijvibul Tel. : 02 009 8068

บทวิเคราะห์: 12 กุมภาพันธ์ 2561 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

   

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน (11 พ.ค. 61)

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน Part II: 16 สิงหาคม 2560

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 11 สิงหาคม 2560

 

ข่าวตลาด: 11 สิงหาคม 2560

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 17 พฤศจิกายน 2559

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 22 กรกฎาคม 2559

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 8 กุมภาพันธ์ 2559

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน Part II:

12 พฤศจิกายน 2558

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 10 มิถุนายน 2558

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 9 มิถุนายน 2558

 

วิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวัน: 25 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

คุณนนทพัทธ์ รัชตะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์การลงทุน

KTBST Key Takeaway- TOG: 17 กุมภาพันธ์ 2560

โทร: 02 648 1127

 

 

คุณมงคล พ่วงเภตรา 

บทวิเคราะห์: 21 ธันวาคม 2559 

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

บทวิเคราะห์: 26 กันยายน 2559

และทีมวิเคราะห์ โทร: 02 648 1123

 

 

     

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

 

 

คุณวรายุ วัฒนศิร นักวิเคราะห์การลงทุน

บทวิเคราะห์: 27 มิถุนายน 2559

 

บทวิเคราะห์: 9 มิถุนายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด

 

 

คุณดิษฐนพ วัธนเวคิน นักวิเคราะห์การลงทุน

บทวิเคราะห์: 30 มกราคม 2558

Dithanop@kktrade.co.th

บทวิเคราะห์: 18 สิงหาคม 2557

 

บทวิเคราะห์: 21 กรกฎาคม 2557

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

 

 

ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล, CISA,CFA

บทวิเคราะห์: 13 มีนาคม 2557

prasit@asiaplus.co.th

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด

Company Focus: 1 กุมภาพันธ์ 2556

 

 

 

 

 หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com