ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนพิเศษ
องค์กร  /  ธุรกิจ  /  ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนพิเศษ
ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนพิเศษบริษัทเป็นผู้ผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยสายการผลิตเลนส์สั่งฝนพิเศษที่ทันสมัยและครบวงจร ซึ่งมีกำลังการผลิตเลนส์ ณ ปัจจุบัน มากกว่า 2.3 ล้านชิ้นต่อปี โดยใช้เลนส์สายตาพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป จากโรงงานผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อของบริษัท และจากผู้ผลิตรายอื่น ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
     • การเจียระไนเพื่อให้ได้ค่าสายตาเฉพาะบุคคล
     • การย้อมสี
     • การเคลือบชุบแข็ง
     • การเคลือบตัดแสงสะท้อน
     • การตัดประกอบเลนส์สายตาเข้ากรอบแว่นตา

กลุ่มลูกค้าของธุรกิจผลิตเลนส์สายตาเลนส์สายตาเฉพาะบุคคล คือ กลุ่มผู้ค้าปลีกแบบสมัยใหม่ สหกรณ์ผู้ค้าปลีก รวมถึงผู้ค้าส่งทั่วไป

โรงงานผลิตเลนส์เฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนพิเศษ ตั้งอยู่ที่ 61/9 หมู่ที่ 5 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้ชื่อบริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด