TOG พบนักลงทุน “OPPORTUNITY DAY” ไตรมาส 3 ปี 2560
TOG พบนักลงทุน “OPPORTUNITY DAY” ไตรมาส 3 ปี 2560

TOG พบนักลงทุน “OPPORTUNITY DAY” ไตรมาส 3 ปี 2560

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG พบนักลงทุนในกิจกรรม “Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3 ปี 2560” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง 603 ชั้น 6 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดา)