การประชุมสามัญประจําปี
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้น  /  การประชุมสามัญประจําปี
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com
การประชุมสามัญประจําปี

 

ดาวน์โหลด

ปี 2562  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2562 คลิก

ปี 2561

 

เทปบันทึกเสียง งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 คลิก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2561

คลิก


ปี 2560

 

ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ช่วงที่ 1

คลิก

ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2

คลิก

ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ช่วงที่ 3

คลิก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ครั้งที่ 14

คลิก

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2560

คลิก

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คลิก

 

 ปี 2559

 

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

คลิก

 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ครั้งที่ 13

คลิก

 

 

ปี 2558

 

ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

คลิก

 

 

ปี 2557

 

ภาพวิดิโอบริษัท งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

คลิกหน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. ไทยออพติคอล กรุ๊ป
77/141-142 ชั้น33 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 440 0506 , (+66) 02 440 0507
Email : ir@thaiopticalgroup.com