คณะผู้บริหาร
องค์กร  /  โครงสร้างองค์กร  /  คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ


อนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร

อนุรักษ์ รัตนสานส์สุนทร
ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน


อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม

อมลรัตน์ ประจักษ์ธรรม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารซัพพลายเชน


บัญชา ยงฤทธิกุล

บัญชา ยงฤทธิกุล
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG)


นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม

นฤภรณ์ ประจักษ์ธรรม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและภาษี


สรัฐ เตกาญจนวนิช

สรัฐ เตกาญจนวนิช
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน


Michelle Hsieh

Michelle Hsieh
ผู้จัดการฝ่ายขาย


สมิทธิ์ เตกาญจนวนิช

สมิทธิ์ เตกาญจนวนิช
ผู้จัดการฝ่ายโรงงานโพลีซัน


วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม

วิฑูรย์ ประจักษ์ธรรม
ผู้จ้ดการฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรมแว่นตาไทย (TOC)


เรวดี   จันทมณีโชติ

เรวดี จันทมณีโชติ
ผู้จัดการสำนักเลขานุการบริษัทและกฏหหมาย