คณะกรรมการบริษัท
องค์กร  /  โครงสร้างองค์กร  /  คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
สว่าง ประจักษ์ธรรม

สว่าง ประจักษ์ธรรม
ประธานกรรมการบริษัท


สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม

สาโรจน์ ประจักษ์ธรรม
รองประธานกรรมการบริษัท


ธรณ์ ประจักษ์ธรรม

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม
กรรมการผู้จัดการ


วิรัช ประจักษ์ธรรม

วิรัช ประจักษ์ธรรม
กรรมการบริษัท


พรพรรณ  โต๊ะตระกูล

พรพรรณ โต๊ะตระกูล
กรรมการบริษัท


สิงห์    ตังทัตสวัสดิ

สิงห์ ตังทัตสวัสดิ
กรรมการอิสระ


วิชา     จิวาลัย

วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ


ไพรัช   เมฆอาภรณ์

ไพรัช เมฆอาภรณ์
กรรมการอิสระ


บรรจง    จิตต์แจ้ง

บรรจง จิตต์แจ้ง
กรรมการอิสระ


เดวิด  แอนดรูว์  ครอส

เดวิด แอนดรูว์ ครอส
กรรมการบริษัท


วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ

วิจิตต์ ทวีปรีชาชาติ
กรรมการ/เลขานุการบริษัท


ฌอน ดาร์เรน รอว์

ฌอน ดาร์เรน รอว์
กรรมการ/กรรมการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ