ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”
ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ร่วมสัมมนา “Mapping 17 SDGs to your business strategy”