TOG รับมอบ Certificate of ESG100
TOG รับมอบ Certificate of ESG100

TOG รับมอบ Certificate of ESG100

บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ได้รับคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่เข้าอยู่ใน Universe ของ ESG100 ประจำปี 2560 (ESG: Environmental, Social, and Governance) องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล โดย นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ รับมอบ Certificate of ESG100 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560