TOG
ร่วมงานกับเรา  /  สมัครงาน  /  วิศวกรโรงงาน (TOC2)
วิศวกรโรงงาน (TOC2)

อายุ: 22 - 30 ปี    

เพศ: ชาย หรือ หญิง

คุณสมบัติ:
- ปริญญาตรีสาขา วิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์    

จำนวน: 1 อัตราแนบ Resume
เฉพาะไฟล์นามสกุล *.doc *.docx *.pdf เท่านั้น

captcha