TOG - เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐานและเลนส์สองชั้น
องค์กรและธุรกิจ  /  ธุรกิจ  / TOG - เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐานและเลนส์สองชั้น
TOG - เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐานและเลนส์สองชั้น

TOG คือ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์เลนส์ในกลุ่มเลนส์ชั้นเดียวพื้นฐานและเลนส์สองชั้น

เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน คือ เลนส์ที่มีค่ากำลังสายตาเพียงค่าเดียว ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาสายตาระยะใดระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง

               

 

เลนส์สองชั้น คือ เลนส์ที่ประกอบด้วยเลนส์สองส่วน ได้แก่ ส่วนบนสำหรับการมองไกล และส่วนล่างสำหรับใช้ในการมองใกล้ เช่น การอ่านหนังสือ เลนส์สองชั้นใช้แก้ปัญหาสายตาสำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการมองใกล้ ที่เกิดจากภาวะสายตาสูงวัย มักพบในกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี