Discovery - เลนส์โปรเกรสซีฟมาตรฐาน
องค์กรและธุรกิจ  /  ธุรกิจ  / Discovery - เลนส์โปรเกรสซีฟมาตรฐาน
Discovery - เลนส์โปรเกรสซีฟมาตรฐาน

Discovery เลนส์โปรเกรสซีฟมาตรฐานที่มีโครงสร้างเลนส์แบบ Aspheric เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้เลนส์โปรเกรสซีฟ

 

Discovery Plus เลนส์โปรเกรสซีฟที่ให้มุมมองภาพกว้างขึ้น อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี Wave Front ช่วยลดความบิดเบือนในระดับสูง (Higher Order Aberration) ทำให้ภาพคมชัด สีสันสดใส ทำให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้น