TOG นำเสนองบการเงิน Q3/23 แข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายในตลาดปีนี้
TOG นำเสนองบการเงิน Q3/23 แข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายในตลาดปีนี้

TOG นำเสนองบการเงิน Q3/23 แข็งแกร่ง ท่ามกลางความท้าทายในตลาดปีนี้

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เปิดเผยผลการดำเนินการประจำไตรมาส 3 ของปี 2023 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 780 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3 โดยผลกำไรสุทธิ 106 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและต้นทุนขายและบริการที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2023 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมทั้งสิ้น 2,162 ล้านบาท กำไรสุทธิ 336 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือ 12% เมื่อเทียบกับปี 2022 รายได้จากขายสินค้าและบริการนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ TOG ในการจัดการต้นทุนการขายและบริการที่มีประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อมสำหรับปีหน้าในโครงการลงทุนขยายสายการผลิตเลนส์อัตโนมัติ Rx Automation ที่บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (TOC) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ย่อยของ TOG นั่นยังคงดำเนินงานเป็นไปตามแผน รวมถึงความคืบหน้าในการปรับภูมิทัศน์อาคารทั้งภายในและภายนอก การติดตั้งเครื่องจักร ระบบการผลิตอัตโนมัติ และการทดสอบการผลิตอย่างเคร่งครัด รวมถึงการติดตั้งโซลาร์พีวีบนหลังคา

การริเริ่มเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของการเติบโตทางธุรกิจแบบไดนามิก ทั้งนี้ TOG ยังคงมุ่งมั่นในการสำรวจวิธีการทำงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป ในขณะเดียวกันก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและบริการจัดส่งที่รวดเร็ว