TOG ได้รับใบประกาศกิตติคุณเชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Platform 2023
TOG ได้รับใบประกาศกิตติคุณเชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Platform 2023

TOG ได้รับใบประกาศกิตติคุณเชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Platform 2023
TOG ได้รับใบประกาศกิตติคุณเชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในงาน Climate Care Platform 2023 : Time to Reduce ลด เพื่อ โลก จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้ความร่วมมือ Climate Care Platform พร้อมร่วมฟังปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Climate Crisis: Time to Reduce” ชี้ถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่ทุกภาคส่วนต้องหันมาร่วมเป็นแนวลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 -15.30 น.
รับชม Live! Climate Care Forum 2023 : https://fb.watch/nNRMEyZMVe/?mibextid=q9YbOU