TOG รับรางวัลระดับแพลทินัม ในงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 35
TOG รับรางวัลระดับแพลทินัม ในงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 35

TOG รับรางวัลระดับแพลทินัม ในงาน THAILAND SAFE@WORK ครั้งที่ 35

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน); TOG  รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินัม จากนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง (ขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ภายใต้โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35 (THAILAND SAFE @ WORK #35) จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี