TOG สร้างยอดขายเลนส์เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 3
TOG สร้างยอดขายเลนส์เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 3

TOG สร้างยอดขายเลนส์เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 3

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน); TOG เปิดเผยผลการดำเนินการประจำไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 758 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 37 โดยผลกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 127 จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยรวมเริ่มผ่อนคลาย

หากสภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่องในทุกภูมิภาค คาดว่าฤดูกาลขายมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้าย เป็นไปตามฤดูกาลขายของธุรกิจภาคการค้า  บริษัทฯ พยายามขยายฐานลูกค้าธุรกิจในทุกภูมิภาค ทุกช่องทางการขายและจัดจำหน่าย เพิ่มโอกาสธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันราคาวัตถุดิบ ค่าแรง และค่าขนส่ง ปรับตัวสูงขึ้นด้วยปัจจัยเศรฐกิจ การเมือง อาทิ เช่น นโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรับมือกับเงินเฟ้อของธนาคารกลางทั่วโลก, วิกฤตค่าพลังงานในยุโรป, ภาวะสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยังไม่คลี่คลาย และความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารประสิทธิภาพทุกด้านในการผลิต, พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, ยกระดับประสิทธิผลกระบวนการผลิต และรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อลดผลกระทบของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในระหว่างที่กำลังซื้อของผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำ

สำหรับความคืบหน้าของการขยายสายการผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลสั่งฝนพิเศษ “เลนส์ RX” ในส่วนของ บจก. อุตสาหกรรมแว่นตาไทย; TOC (บริษัทย่อยของ TOG) คาดว่าจะสามารถดำเนินการผลิตตามแผนงานได้ในช่วง ไตรมาส 3/2566