TOG ส่งมอบสินค้าเร็วยิ่งขึ้นจากการเชื่อมต่อซัพพลายเชนศูนย์กระจายสินค้า
TOG ส่งมอบสินค้าเร็วยิ่งขึ้นจากการเชื่อมต่อซัพพลายเชนศูนย์กระจายสินค้า

TOG ส่งมอบสินค้าเร็วยิ่งขึ้นจากการเชื่อมต่อซัพพลายเชนศูนย์กระจายสินค้า

นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG เปิดเผยผลการดำเนินการของปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวม 1,838 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8 โดยผลกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 48 จากผลกระทบการปิดพื้นที่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สืบเนื่องจากวิกฤติการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ในปี 2564 ภายใต้ภาวะไม่แน่นอนจากผลกระทบการปิดพื้นที่ระหว่างการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลต่อปริมาณคำสั่งซื้อสินค้าให้ลดลง คาดหวังว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ประสิทธิผล ตลอดจนประชาชนในประเทศต่างๆ ได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง จะช่วยให้สภาพเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ของบริษัท ทีโอจี ยูเอสเอ ไอเอ็นซี (TOG USA Inc.) บริษัทได้ย้ายคลังสินค้าจากรัฐเคนทักกี้ไปที่รัฐมิสชูรี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงวันหยุดสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา การย้ายคลังสินค้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้า เพื่อรองรับการกระจายสินค้าที่จำนวนมากกว่า เราได้เริ่มจัดจำหน่ายจากคลังสินค้าแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งได้รักษาความต่อเนื่องประสิทธิภาพในการส่งมอบเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งในด้านความครบถ้วนและตรงเวลาที่คาดไว้โดยไม่หยุดชะงัก อีกทั้งยังสามารถทำงานในที่แห่งใหม่ที่เขตเวลากลางที่ไม่แตกต่างกันมากในการจัดการคำสั่งซื้อและส่งมอบลูกค้า ครอบคลุมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา เอื้ออำนวยการให้บริการลูกค้าที่เขตเวลาใกล้เคียงกว่าระหว่างเขตเวลาตะวันออกไปเขตเวลาแปซิฟิค

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัท ทีโอจี ยุโรป (TOG EUROPE SP Z O.O.) ณ ประเทศโปแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ปีนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้า อำนวยความสะดวกลูกค้าในสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวียให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นในการสั่งซื้อสินค้า โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

ทั้งนี้ TOG ตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโต 6-8% ในปี 2564 เทียบจากปี 2562 เดินหน้าแผนกลยุทธ์เชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าในภูมิภาคสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และเอเชียแปซิฟิค