TOG เข้าร่วมสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
TOG เข้าร่วมสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

TOG เข้าร่วมสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (CAC)

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม (ซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในงานสัมมนาประจำปี National Conference on Collective Action against Corruption ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ "Disrupting Corruption"  ที่ห้อง นภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้