โครงการโรงเรียนเพาะรักษ์ ประจำปี 2561
โครงการโรงเรียนเพาะรักษ์ ประจำปี 2561

โครงการโรงเรียนเพาะรักษ์ ประจำปี 2561

"โครงการโรงเรียนเพาะรักษ์ ประจำปี 2561" กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2561