TOG ติดกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
TOG ติดกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

TOG ติดกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายธรณ์​ ประจักษ์ธรรม ( กลาง ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ผู้นำด้านการผลิตเลนส์สายตาคุณภาพรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตร “ ESG 100” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้ TOG ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การบริหารจัดการเพื่อความเป็นองค์กรธุรกิจวิถียั่งยืน ของประเทศต่อไป