TOG ร่วมเสวนา “ 30 ปี เทคโนโลยีแสง มุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0”
TOG ร่วมเสวนา “ 30 ปี เทคโนโลยีแสง มุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0”

TOG ร่วมเสวนา “ 30 ปี เทคโนโลยีแสง มุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0”

นายธรณ์​ ประจักษ์ธรรม ( ที่ 2 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ 20 ปี กับการทำงานวิจัยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อทดแทนการพึ่งพาจากต่างประเทศ พร้อมสะท้อนมุมมองการนำเทคโนโลยีด้านแสงไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ  ในงานเสวนา “ 30 ปี เทคโนโลยีแสง มุ่งสู่อุตสาหกรรมไทย 4.0”  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ TOG เป็นเอกชนรายแรกที่ได้ร่วมทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีแสงกับเนคเทค และปัจจุบัน TOG เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติกรายใหญ่ของประเทศไทย และผู้ผลิตเลนส์อิสระในระดับสากล