ผังเว็บไซต์
ผังเว็บไซต์
ผังเว็บไซต์

หน้าแรก

องค์กร

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
ธุรกิจ 
ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวนการหล่อ
ธุรกิจผลิตเลนส์สายตาเฉพาะบุคคลด้วยกระบวนการสั่งฝนพิเศษ
ธุรกิจผลิตเลนส์ย้อมสีและเลนส์โพลาไรซ์
ความสำเร็จ  
รางวัล
มาตรฐานคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการ       

ผลิตภัณฑ์            

รูปแบบเลนส์ (Lens Design)
เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน
เลนส์ในกลุ่มเลนส์ชั้นเดียวพิเศษ
เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อ
เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อเทคโนโลยีฟรีฟอร์ม
เลนส์โปรเกรสซีฟที่ออกแบบเฉพาะ

วัสดุเลนส์
Basic Materials       
Performance Materials     
Eco Materials

สารเคลือบเลนส์
TOG Basic Coating
Zaphire (TOG Premium Coating)

ย้อมสีและติดฟิล์มเลนส์
Excelite Sun
Polarview

เลนส์เปลี่ยนสี
Transitions

บริการ

บริการตัดประกอบเลนส์

ความรู้เกี่ยวกับสายตาและเลนส์             
สายตา
เลนส์

นักลงทุนสัมพันธ์

ความยั่งยืน  

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายงานความยั่งยืน

ข่าวและกิจกรรม

ร่วมงานกับเรา        

ทิศทางการบริหารบุคลากรอย่างยั่งยืน
การดูแลพนักงาน
ค่านิยมองค์กร
สมัครงาน

ฝึกงาน

ติดต่อเรา