TOG

คุกกี้ของเรา

เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงาน เรายังต้องการตั้งค่าคุกกี้การวิเคราะห์ที่ช่วยเราปรับปรุงโดยการวัดว่าคุณใช้งานไซต์อย่างไร
สิ่งเหล่านี้จะถูกตั้งค่าเมื่อคุณยอมรับเท่านั้น
สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้
โปรดดู นโยบายคุกกี้ของเรา 


    

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ที่จำเป็นเปิดใช้งานฟังก์ชันหลัก เช่น ความปลอดภัย การจัดการเครือข่าย และการเข้าถึง คุณสามารถปิดการใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่สิ่งนี้อาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์


คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

     

เราต้องการตั้งค่าคุกกี้ Google Analytics เพื่อช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราโดยรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของคุณ คุกกี้รวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่ได้ระบุใครโดยตรง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุกกี้เหล่านี้ โปรดดู นโยบายคุกกี้ของเรา

Our Global PresenceTOG USA

TOG USA is a subsiduary of Thai Optical Group situated near at 3016 W Georgia St. Louisiana MO63353 and contactable at info@togusainc.com for all your requirements for North America and Canada.

Visit our USA site

TOG EU

TOG Europe is a subsidiary of Thai Optical Group the marketing and distribution arm for the European market. TOG EU warehouse located at RSM Poland Office ul. Al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.

Visit our EU site