ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

 

 

YE 2021

Q1 2022

Q2 2022

Q3 2022

Event

TOG Investor Day 2022
9 มีนาคม 2565 (14.00-16.00 น.)

 

 

 

Opportunity Day 

 

TOG Opportunity Day Q1-2022
22 มิถุนายน 2565 (13.15-14.00 น.)

TOG Opportunity Day Q2-2022
21 กันยายน 2565 (13.15-14.00 น.)

TOG Opportunity Day Q3-2022
20 ธันวาคม 2565 (13.15-14.00 น.)