Freedom Solace 3D
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  Freedom - เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อเทคโนโลยีฟรีฟอร์ม  / Freedom Solace 3D
Freedom Solace 3D

Freedom Solace 3D


เลนส์หลายชั้นไร้รอยต่อเหมาะสำหรับทุกค่าสายตา แก้ปัญหาภาพบิดเบือน เน้นพื้นที่ระยะใกล้-กว้าง ปรับโครงสร้างเลนส์และค่าสายตาให้เหมาะสมกับลักษณะกรอบแว่นของแต่ละบุคคล ซึ่งมีระยะการเปลี่ยนแปลงค่าสายตา 3 ระยะ คือ 11, 13 และ 15 มม.