คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา

ศาสตราจารย์วุฒิคุณ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ หัวหน้าศูนย์ตาธรรมศาสตร์ นำทีมแพทย์และบุคคลกร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์แว่นตาและศึกษาการเลือกใช้เลนส์แว่นตาให้เหมาะสม  ณ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน); TOG และบริษัทในเครือ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563