ขอบคุณฮีโร่ของเรา
ขอบคุณฮีโร่ของเรา

ในประเทศไทย เรากำลังเดินหน้าอย่างช้าๆ เข้าสู่การผ่อนคลายบางส่วนจากมาตรการปิดพื้นที่อย่างเข้มงวด ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน​และยังไม่มียาที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เราจึงดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าสถานประกอบการที่ทำงานมีสุขภาวะอนามัยที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานของเราตระหนักถึงวิถีปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีการดูแลสุขอนามัยที่ดี เราได้จัดทำสิ่งของจำเป็นต่างๆ เช่น เจลและสเปรย์แอลกอฮอลล์ทำความสะอาดมือ เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ ขาแขวนถุงขยะติดเชื้อที่ง่ายต่อการจัดเก็บ ฉากกั้นพลาสติก และหลอดฉายรังสียูวีซีสำหรับเปิดใช้งานช่วงเวลากลางคืนขณะที่ไม่มีคนอยู่ภายในห้อง ทั้งนี้หน่วยงานซ่อมบำรุงโรงงานกลายเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพื่อช่วยให้ทุกคนผ่านพ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปได้

เราขอขอบคุณพนักงานและพนักงานแนวหน้าของเราทุกคน ที่ยังคงช่วยเหลือทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยติดตามการเฝ้าระวังทุกวัน และคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของจำเป็นต่างๆ เพื่อใช้งานในระหว่างการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้  เราไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงความรู้สึกขอบคุณสำหรับความอุตสาหะพยายามของทีมงาน หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีจากทุกคน เราจะไม่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแบบนี้ไปได้เลย