บริษัท นำศิลปไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกแบบครบวงจร
บริษัท นำศิลปไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกแบบครบวงจร

บริษัท นำศิลปไทย จำกัด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกแบบครบวงจร

คณะทำงานจากบริษัท นำศิลปไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเลนส์สายตาพลาสติก TOG รายเดียวในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกแบบครบวงจร โดยมีคณะผู้บริหารและทีมงานให้ต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงงาน TOG และ TOC บางบัวทอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560