Glazziq เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต Rx Automation
Glazziq เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต Rx Automation

Glazziq เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต Rx Automation

Glazziq ร้านแว่นตาออนไลน์ ธุรกิจ Startup ยุคใหม่​ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตสายตาเฉพาะบุคคล (Rx Automation) โดยคุณธรณ์ ประจักษ์ธรรมและทีมงานให้การต้อนรับ คณะทำงานจาก Glazziq  ณ โรงงาน TOC บางบัวทอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560