TOG ร่วมโครงการ
TOG ร่วมโครงการ

TOG ร่วมโครงการ

TOG ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยพัฒนาโรงเรียนเล็กเพื่อน้องๆ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลในโครงการ "ActionAid Action Run 2017 วิ่งด้วยกัน RUN เพื่อโรงเรียนเล็ก" โดยคุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้การ นำทีมพนักงาน TOG ร่วมเดินวิ่ง ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560