TOG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
TOG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

TOG ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายสว่าง ประจักษ์ธรรม (ที่ 5 จากขวา)  ประธานกรรมการ, คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงรายละเอียดผลประกอบการปี 2559 และแผนการดำเนินธุรกิจปี 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ