TOG ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
TOG ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

TOG ร่วมมอบของขวัญปีใหม่แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

นายสรัฐ เตกาญจนวนิช ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจและการเงิน (กลาง) พร้อมพนักงาน บมจ.ไทยออพติคอลกรุ๊ป หรือ TOG ร่วมมอบของขวัญปีใหม่เป็นทุนการศึกษาและข้าวสารให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559