TOG รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016
TOG รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016

  TOG รับรางวัลบุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจพาณิชย์” แก่ นายธรณ์​ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ผู้นำด้านการผลิตเลนส์สายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในฐานะที่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยงานประกาศเกียรติคุณนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์