เอกสารเผยแพร่
นักลงทุนสัมพันธ์  /  เอกสารเผยแพร่
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com
เอกสารเผยแพร่

  Presentation  VDO

2564

   
TOG FACT SHEET (MARCH 2021) ดาวน์โหลด  
TOG PRESENTATION (YEARLY 2020) ดาวน์โหลด  
TSD ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนประชาสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นบุคคลสมัครใช้บริการ IVP ดาวน์โหลด  
2563    
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2020) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2020) ดาวน์โหลด  
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2020) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (JUNE 2020) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2020) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (MARCH 2020) ดาวน์โหลด  

2562

   
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2562 ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2019) ดาวน์โหลด  
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2019) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2019) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (JUNE 2019) ดาวน์โหลด  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 16 ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (MARCH 2019) ดาวน์โหลด  

2561

   
รายงานประจำปี 2561 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2561 ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2018) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2018) ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (AUGUST 2018) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (JUNE 2018) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2018) ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน  TOG  

ดาวน์โหลด  
ขอเชิญเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ดาวน์โหลด  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 15

ดาวน์โหลด

 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting 2018) ดาวน์โหลด  
TOG FACT SHEET (MARCH 2018) ดาวน์โหลด  
2560    
รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2560 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (NOVEMBER 2017) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q2-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (AUGUST 2017) ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2017) ดาวน์โหลด
TOG FACT SHEET (MARCH 2017) ดาวน์โหลด  
หนังสือรับรอง บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
2559    
รายงานประจำปี 2559 หน้า 63 (แก้ไข) ดาวน์โหลด  
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด  
รายงานความยั่งยืน 2559 ดาวน์โหลด  
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด  
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Yearly-2016) ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักวิเคราะห์ (TOG Analyst Meeting Q3-2016) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2016) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2016) ดาวน์โหลด 
2558    
รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
รายงานความยั่งยืน 2558 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2015) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2015) ดาวน์โหลด 
2557    
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q2-2014) ดาวน์โหลด 
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2014) ดาวน์โหลด 
2556    
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q1-2013) ดาวน์โหลด 
ข้อบังคับ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด  
2555    
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   
กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day Q3-2012) ดาวน์โหลด 
2554    
รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด   
แบบฟอร์ม 56-1 ดาวน์โหลด   


หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com