หน้าหลัก
นักลงทุนสัมพันธ์  /  หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TOG” หรือ “บริษัท”) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการเลนส์สายตาพลาสติกอย่างครบวงจร ให้กับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตเลนส์สายตาอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และเครื่องหมายการค้าของลูกค้า (“Private Label”)

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 475 ล้านบาท มีสถานะเป็นบริษัทมหาชน และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้สัญลักษณ์ “TOG” ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจของบริษัทได้เริ่มต้นโดยกลุ่มประจักษ์ธรรม ซึ่งดำเนินร้านขายค้าปลีกแว่นตาตั้งแต่ปี 2494 และได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจการผลิตเลนส์กระจกโดยการก่อตั้ง บริษัท อุตสาหกรรมแว่นตาไทย จำกัด (“TOC”) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเลนส์กระจกรายแรกในประเทศไทยในปี 2505 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 50 ล้านบาท โดย TOC ผลิตและส่งออกเลนส์กระจกไปยังภูมิภาคเอเชียและยุโรป และจัดตั้งสายการผลิตเลนส์ เฉพาะบุคคล (“Prescription lens” หรือ “Rx lens”) และนำร่องการผลิตเลนส์สายตาพลาสติกด้วยกระบวน การหล่อ จากแนวโน้มการบริโภคเลนส์สายตาพลาสติกที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (“TOG”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2534 ในชื่อบริษัท ไทยโปลีเมอร์เลนส์ จำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท เพื่อขยายงานสายการผลิตเลนส์ สายตาพลาสติกธรรมดา ธุรกิจของ TOG และ TOC ได้เติบโตขึ้น อย่างมีนัยสำคัญและทำให้ TOG ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120 ล้านบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตเลนส์ สายตาพลาสติกธรรมดาเลนส์เปลี่ยนสี (Photochromic Lens) เลนส์บางพิเศษ (High-index Lens) และเลนส์กันแรงกระแทก สูง (High-impact-resistance Lens) และ TOC ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาทเป็น 130 ล้านบาท
ดูเพิ่มเติม...หน้าหลัก
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลหลักทรัพย์
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
การประชุมสามัญประจําปี
เอกสารเผยแพร่
ประกาศแจ้งตลาดหลักทรัพย์
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลนักวิเคราะห์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com