ปฎิทินกิจกรรม
นักลงทุนสัมพันธ์  /  ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com
ปฏิทินกิจกรรม

Date Events
17 มิถุนายน 2562 Opp Day Q1/2020 เวลา 13:00- 14:00 น. ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar
15 ธันวาคม 2562 Opp Day Q3/2020 เวลา 13:00-14:00 น. ห้อง 603 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Add to Calendar

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย
Tel: (+66) 02 194 1145, (+66) 02 925 5518 ถึง 5519, +66 (0) 63 903 0780
Fax: (+66) 02 925 5710
Email : ir@thaiopticalgroup.com