TOG ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย
TOG ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

TOG ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 Ms. Chia Ling (Michelle) Hsieh, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำภูมิภาค เป็นตัวแทน บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียผ่านหน่วยงานสภากาชาดไทย

โดยมีผู้รับมอบคือ นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนี้ไปยังสภาเสี้ยววงเดือนแดงตุรกีและสภาเสี้ยววงเดือนแดงอาหรับซีเรีย ซึ่งเป็นสมาชิกของขบวนการกาชาดสากล ทั้งสององค์กรนี้กำลังให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ที่ประสบกับความยากลำบากอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงล่าสุดบริเวณชายแดนตุรกีและซีเรีย