TOG บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนตำบลละหาร
TOG บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนตำบลละหาร

TOG บริจาคชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนตำบลละหาร

Ms. Chia Ling (Michelle ) Hsieh, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขายประจำภูมิภาค เป็นตัวแทนบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “TOG” และบริษัทในเครือ ส่งมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด มูลค่า 29,425 บาท ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ชุมชนตำบลละหาร (บ้านสุเหร่าลากค้อน) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลละหารเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565