TOG
เพื่อนคู่คิด ตอนเลนส์สายตาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุชีวภาพ

รายการเพื่อนคู่คิด โดย: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ตอน: เลนส์สายตาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากวัสดุชีวภาพ

เจ้าของ: คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม แบรนด์ : Leaf Eco

พิธีกร: คุณทินกร ภูวศักดิ์วงศ์  ออกอากาศช่อง 3 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560