TOG
“Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพลดโลกร้อนรายแรกในอาเซียน

“Leaf Eco” เลนส์ชีวภาพลดโลกร้อนรายแรกในอาเซียน สารตั้งต้นในการผลิตจากปาล์มน้ำมัน ซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่าง Thaiopticalgroup และ Mitsui Chemical หวังกระตุ้นสังคมให้ใส่ใจภาวะโลกร้อน และมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เลนส์ชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดระดับโลก
ภาพวิดีโอจากรายการกู๊ดเดย์ ช่อง 5