เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
ข่าวและกิจกรรม  /  เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่
  • 25 กรกฎาคม 2548

    ไทยออพติคอล กรุ๊ป แตกพาร์ 1 บาท เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนหุ้นและความคล่องตัวในการจำหน่ายหุ้น พร้อมเดินหน้ากระจายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปในเดือนสิงหาคมนี้
    www.newswit.com/fin/2005-07-25/57188b79262fa95d540e1d50f0c3dc69/

  • 27 พฤษภาคม 2548

    ไทยออพติคอล กรุ๊ป ประกาศพร้อมเข้าตลาดหุ้นต้นไตรมาส 3
    www.newswit.com/biz/2005-05-27/cf2eab4c2dd36c1bccf04cce61afd9f1/