Zaphire® Nano Blue
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  สารเคลือบเลนส์  /  Zaphire® (TOG Premium Coating)  / Zaphire® Nano Blue
Zaphire® Nano Blue

Zaphire® Nano Blue


นวัตกรรมการเคลือบผิวเลนส์สูงสุด ที่ป้องกันแสงสีน้ำเงิน จากคอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บเลตเป็นต้น ซึ่งเป็นอันตรายต่อจอประสาทตา  ซึ่ง Zaphire® Nano Blue สามารถป้องกัน อันตรายจากแสงสีน้ำเงินแล้ว ยังสามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ได้ 100%  เเละยังป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วน ตัดแสงสะท้อน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และเคลือบเลนส์ลื่น เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายอีกด้วย เพื่อความคมชัดสูงตามมาตรฐานของ TOG