เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์และบริการ  /  รูปแบบเลนส์  /  Excelite® - เลนส์พื้นฐาน  / เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน
เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน

เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน


เลนส์ชั้นเดียวพื้นฐาน (Basic Single Vision Lens) คือ เลนส์ที่มีค่ากำลังสายตาเพียงค่าเดียว ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาสายตาระยะใดระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง