จดหมายแสดงความอาลัยจากบริษัทฯ เรื่อง การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
จดหมายแสดงความอาลัยจากบริษัทฯ เรื่อง การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จดหมายแสดงความอาลัยจากบริษัทฯ เรื่อง การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ