‘ทีโอจี’ สายกรีน มุ่งสู่ Zero Waste เปลี่ยน “เลนส์พลาสติก” เป็นอิฐสร้างโรงเรียน
‘ทีโอจี’ สายกรีน มุ่งสู่ Zero Waste เปลี่ยน “เลนส์พลาสติก” เป็นอิฐสร้างโรงเรียน

‘ทีโอจี’ สายกรีน มุ่งสู่ Zero Waste เปลี่ยน “เลนส์พลาสติก” เป็นอิฐสร้างโรงเรียน