"โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561"
"โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561"

บริษัท ไทยออพติคอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท หอแว่นกรุ๊ป จำกัด จัดตั้ง "โครงการสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2561" เพื่อส่งมอบเลนส์แว่นตาและกรอบแว่นตาคุณภาพที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสายตาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอิสลามสัมพันธ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี